Skip to content

latest-home-2023-06-10-02

 • Sort by
 • 1 of 1
  • FUTOSHI YAMASHITA WHITE ASH GLAZE GENDO KATAKUCHI
   Regular price
   ¥10,000 (¥11,000 with tax)
   Regular price Sale price ¥10,000(¥11,000 with tax)

   300 ポイント

   COLOR : NA


  • FUTOSHI YAMASHITA VOLCANIC ASH GLAZE OLIVE GENDO KATAKUCHI
   Regular price
   ¥10,000 (¥11,000 with tax)
   Regular price Sale price ¥10,000(¥11,000 with tax)

   300 ポイント

   COLOR : NA


  • FUTOSHI YAMASHITA WHITE GENDO KATAKUCHI
   Regular price
   ¥10,000 (¥11,000 with tax)
   Regular price Sale price ¥10,000(¥11,000 with tax)

   300 ポイント

   COLOR : NA


  • FUTOSHI YAMASHITA ASH GLAZE SPLIT LONG PLATE
   Regular price
   ¥8,000 (¥8,800 with tax)
   Regular price Sale price ¥8,000(¥8,800 with tax)

   240 ポイント

   COLOR : NA


  • FUTOSHI YAMASHITA VOLCANIC ASHGLAZE SPLIT SQUARE PLATE
   Regular price
   ¥3,800 (¥4,180 with tax)
   Regular price Sale price ¥3,800(¥4,180 with tax)

   114 ポイント

   COLOR : NA


  • FUTOSHI YAMASHITA SQUARE PLATE
   Regular price
   ¥22,000 (¥24,200 with tax)
   Regular price Sale price ¥22,000(¥24,200 with tax)

   660 ポイント

   COLOR : A

  • FUTOSHI YAMASHITA SQUARE PLATE
   Regular price
   ¥22,000 (¥24,200 with tax)
   Regular price Sale price ¥22,000(¥24,200 with tax)

   660 ポイント

   COLOR : B

  • FUTOSHI YAMASHITA SQUARE PLATE
   Regular price
   ¥22,000 (¥24,200 with tax)
   Regular price Sale price ¥22,000(¥24,200 with tax)

   660 ポイント

   COLOR : C

  • FUTOSHI YAMASHITA SQUARE PLATE
   Regular price
   ¥22,000 (¥24,200 with tax)
   Regular price Sale price ¥22,000(¥24,200 with tax)

   660 ポイント

   COLOR : D


  • FUTOSHI YAMASHITA YELLOW INDIGO RIM HACHI
   Regular price
   ¥7,000 (¥7,700 with tax)
   Regular price Sale price ¥7,000(¥7,700 with tax)

   210 ポイント

   COLOR : NA


 • Sort by
 • 1 of 1
x