Skip to content

HOME-FUTOSHI YAMASHITA

 • Sort by
  • FUTOSHI YAMASHITA WHITE STACKING MUG
   Regular price
   ¥4,500 (¥4,950 with tax)
   Regular price Sale price ¥4,500(¥4,950 with tax)

   135 ポイント

   COLOR : NA


  • FUTOSHI YAMASHITA INDIGO STACKING MUG
   Regular price
   ¥4,500 (¥4,950 with tax)
   Regular price Sale price ¥4,500(¥4,950 with tax)

   135 ポイント

   COLOR : NA


  • FUTOSHI YAMASHITA VOLCANIC ASH GLAZED STACKING MUG
   Regular price
   ¥4,500 (¥4,950 with tax)
   Regular price Sale price ¥4,500(¥4,950 with tax)

   135 ポイント

   COLOR : NA


  • FUTOSHI YAMASHITA WHITE MUG
   Regular price
   ¥4,200 (¥4,620 with tax)
   Regular price Sale price ¥4,200(¥4,620 with tax)

   126 ポイント

   COLOR : NA


  • FUTOSHI YAMASHITA YELLOW ASH GLAZE MUG
   Regular price
   ¥4,200 (¥4,620 with tax)
   Regular price Sale price ¥4,200(¥4,620 with tax)

   126 ポイント

   COLOR : NA


  • FUTOSHI YAMASHITA LAVA GLAZE MUG
   Regular price
   ¥4,200 (¥4,620 with tax)
   Regular price Sale price ¥4,200(¥4,620 with tax)

   126 ポイント

   COLOR : NA


  • FUTOSHI YAMASHITA CALDERA GLAZE MUG A
   Regular price
   ¥4,800 (¥5,280 with tax)
   Regular price Sale price ¥4,800(¥5,280 with tax)

   144 ポイント

   COLOR : NA


  • FUTOSHI YAMASHITA LIDDED EGG CUP SET
   Regular price
   ¥10,000 (¥11,000 with tax)
   Regular price Sale price ¥10,000(¥11,000 with tax)

   300 ポイント

   COLOR : GRAY

  • FUTOSHI YAMASHITA LIDDED EGG CUP SET
   Regular price
   ¥10,000 (¥11,000 with tax)
   Regular price Sale price ¥10,000(¥11,000 with tax)

   300 ポイント

   COLOR : WHITE

  • FUTOSHI YAMASHITA LIDDED EGG CUP SET
   Regular price
   ¥10,000 (¥11,000 with tax)
   Regular price Sale price ¥10,000(¥11,000 with tax)

   300 ポイント

   COLOR : BROWN

  • FUTOSHI YAMASHITA LIDDED EGG CUP SET
   Regular price
   ¥10,000 (¥11,000 with tax)
   Regular price Sale price ¥10,000(¥11,000 with tax)

   300 ポイント

   COLOR : OLIVE

  • FUTOSHI YAMASHITA LIDDED EGG CUP SET
   Regular price
   ¥10,000 (¥11,000 with tax)
   Regular price Sale price ¥10,000(¥11,000 with tax)

   300 ポイント

   COLOR : RAW WHITE


  • FUTOSHI YAMASHITA CALDERA GLAZE MUG B
   Regular price
   ¥4,800 (¥5,280 with tax)
   Regular price Sale price ¥4,800(¥5,280 with tax)

   144 ポイント

   COLOR : NA


  • FUTOSHI YAMASHITA WHITE STRAIGHT CUP
   Regular price
   ¥3,300 (¥3,630 with tax)
   Regular price Sale price ¥3,300(¥3,630 with tax)

   99 ポイント

   COLOR : NA


  • FUTOSHI YAMASHITA VOLCANIC ASH GLAZE SPLIT STRAIGHT CUP
   Regular price
   ¥3,300 (¥3,630 with tax)
   Regular price Sale price ¥3,300(¥3,630 with tax)

   99 ポイント

   COLOR : NA


  • FUTOSHI YAMASHITA VOLCANIC ASH GLAZE INDIGO YUNOMI
   Regular price
   ¥3,000 (¥3,300 with tax)
   Regular price Sale price ¥3,000(¥3,300 with tax)

   90 ポイント

   COLOR : NA


  • FUTOSHI YAMASHITA VOLCANIC ASH GLAZE INDIGO GOBLET A
   Regular price
   ¥3,500 (¥3,850 with tax)
   Regular price Sale price ¥3,500(¥3,850 with tax)

   105 ポイント

   COLOR : NA


  • FUTOSHI YAMASHITA VOLCANIC ASH GLAZE INDIGO GOBLET B
   Regular price
   ¥3,500 (¥3,850 with tax)
   Regular price Sale price ¥3,500(¥3,850 with tax)

   105 ポイント

   COLOR : NA


  • FUTOSHI YAMASHITA VOLCANIC ASH GLAZE INDIGO SOBA CHOKO
   Regular price
   ¥2,800 (¥3,080 with tax)
   Regular price Sale price ¥2,800(¥3,080 with tax)

   84 ポイント

   COLOR : NA


  • FUTOSHI YAMASHITA WHITE SOBA CHOKO
   Regular price
   ¥2,600 (¥2,860 with tax)
   Regular price Sale price ¥2,600(¥2,860 with tax)

   78 ポイント

   COLOR : NA


  • FUTOSHI YAMASHITA LAVA DOT DORA BACHI
   Regular price
   ¥6,800 (¥7,480 with tax)
   Regular price Sale price ¥6,800(¥7,480 with tax)

   204 ポイント

   COLOR : NA


  • FUTOSHI YAMASHITA LAVA DOT ASH GLAZE DORA BACHI
   Regular price
   ¥6,800 (¥7,480 with tax)
   Regular price Sale price ¥6,800(¥7,480 with tax)

   204 ポイント

   COLOR : NA


  • FUTOSHI YAMASHITA INDIGO DORA BACHI
   Regular price
   ¥6,800 (¥7,480 with tax)
   Regular price Sale price ¥6,800(¥7,480 with tax)

   204 ポイント

   COLOR : NA


  • FUTOSHI YAMASHITA INDIGO SQUARE PLATE
   Regular price
   ¥6,300 (¥6,930 with tax)
   Regular price Sale price ¥6,300(¥6,930 with tax)

   189 ポイント

   COLOR : NA


 • Sort by
x